Arbetsmiljö

Vår personal har det bra

För att säkerställa att TvättService kan fortsätta leverera textilier effektivt är det viktigt att vår personal trivs och mår bra. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är SAM, vilket står för Systematiskt ArbetsMiljöarbete. Genom att mäta, utvärdera och förbättra förutsättningarna i vår produktion kan vi skapa en bättre arbetsmiljö. Investeringar i nya moderna maskiner och användning av skonsammare kemikalier utgör grundläggande förutsättningar för att uppnå en förbättrad arbetsmiljö.