Verkstad & industri
Arbetskläder

Låt er personal känna sig säker

Vi lägger stor vikt vid att säkerställa er personals säkerhet och trivsel genom att erbjuda skydds- och varselkläder av hög kvalitet. Genom att investera i bättre kläder ökar ni förutsättningarna för en effektiv och nöjd personalstyrka.

Våra industritvättmaskiner är speciellt optimerade för att hantera stora volymer av kläder samtidigt. Vi förstår vikten av att tvätta dessa kläder på ett skonsamt sätt för att bevara deras skyddsfunktioner. Därför använder vi speciellt utvalt Svanen-märkt tvättmedel som minimerar slitaget på reflexer och andra inbyggda skyddsfunktioner.

Med våra tvätt-tjänster kan ni vara trygga i att er personal har tillgång till rena och välskötta kläder som hjälper dem att utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

Tvätta dyra arbetskläder korrekt 

Med vår industritvättpark kan du vara säker på att dina arbetskläder tvättas skonsamt och effektivt. Vi använder specialanpassat Svanen-märkt tvättmedel som beskyddar dina kläders inbyggda skyddsfunktioner, och sliter minimalt på reflexer och andra skyddsdetaljer. Till skillnad från hushållstvättmedel som innehåller skadliga ämnen för arbetskläder, så kan du vara trygg i att dina arbetskläder alltid är rena, fräscha och i bästa möjliga skick när du tvättar dem hos TvättService. 

Förlängd livslängd och minskat slitage

En av de viktigaste egenskaperna inom arbetskläder är hållbarhet. När du investerar i miljövänliga arbetskläder, investerar du också i livslängd.

Positiv varumärkeskännedom

Dina medarbetare är din organisations ansikte utåt. Glada, nöjda medarbetare kommer att presentera ditt företag i ett positivt ljus för kunder, investerare och media.