Våra certifieringar

Svanenmärkning - vår prio

Svanenmärkningens krav främjar resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi och bevarande av biologisk mångfald, allt baserat på redan befintligt arbetssätt för ISO-certifiering.

TvättService arbetar dagligen för bättre miljöval, skonsammare kemikalier och följer de hårdaste krav/rekommendationer för tvätteribranschen - med glädje!

Allergifri tvätt - självklart

Allt fler människor besväras av allergier och intoleranser. För att underlätta (för alla) använder vi Svanen-märkt tvättmedel som är helt fria från allergener och parfymer. 

Vi vill att våra kunder ska kunna marknadsföra sig mot sina gäster som ett självklart, miljövänligt alternativ. Det är viktigt för oss, för er och för era gäster.

Certifieringsprocess för ISO

Vi är mitt i processen att uppgradera vårt ISO-certifikat till ISO 9001 (Kvalitetsledningssystem), ISO 14001 (Miljöledning) samt ISO 45001 (Arbetsmiljö) för att motsvara nuvarande och framtida kommande kravställningar.

Vi ger er argument att attrahera gäster

Genom att TvättService arbetar med en miljövänlig, hållbar tvättprocess upprätthåller ni den kedjan genom att vara vår kund. Skicka vidare känslan till era gäster så de får dela glädjen!